J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

BUSP, innvendige arbeider

Entreprise  Innvendig hovedentr., trinn 1
Sted  Haukeland, Bergen
Kunde  Helse Bergen
Byggeår  2014-15
Verdi  ca kr 100 mill + mva
Areal  28.000 m2

 

 

J H Nævdal Bygg AS har skrevet kontrakt med Helse Bergen om utførelse av innvendige arbeider på trinn 1 i utbyggingen av et eget senter for barn og unge ved Haukeland Senter.

Arego CMS