J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Lønningen Gård

Entreprise  Totalentreprise
Sted  Milde, Bergen
Kunde  Avinor
Byggeår  2016-17
Verdi  ca kr 26 mill + mva
Areal  

 

Lønningen gård er en tidligere lystgård sør for Flesland i Bergen. Fram til 1661 hørte Lønningen til Munkeliv kloster. I 1732 ble gården kjøpt på auksjon av kjøpmann Henrik Hanssøn Formann.

 

I 2013 stod bygget i veien for utvidelsen av flyplasssen på Flesland, og fylkeskonservator krevde at en ny tomt for bygget måtte være avtalt før tillatelse kunne gis for demontering. Det ble enighet med Universitetet i Bergen om å sette det opp i Botanisk hage på Milde. 

 

Se for øvrig artikkel på Wikipedia.

Arego CMS