J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Storebø Skule

J H Nævdal Yrkesbygg utvider og bygger om Storebø Skule for Austevoll kommune. Arbeidet startet høsten 2014 og vil stå ferdig sommeren 2016.

Arego CMS