J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Seljehaugen, Apeltun

20 leiligheter fordelt på 4 lave blokker, på tomt kjøpt fra Bergen Tomteselskap.

Arego CMS