J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Helldalssåta - 48 boliger

I Helldalssåta ble det i perioden 2002-2004 fullført 48 boliger – 6stk rekkehus, 21 stk 4-roms boliger, 138 m2 bta på 2 plan, og 21 stk. 2-roms boliger, 64 m2 bta. Boligene har et ”funkisinspirert” eksteriør og det er lagt vekt på gode bokvaliteter hvor lys, sol og utsikt har vært sterkt medvirkende for utformingen. I sentrum av området er det et stort åpent rom for fellesskap og lek, med plen og beplantet med busker og trær.

Arego CMS