J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

NKS Olaviken

Ombygging og utvidelse av alderspsykiatrisk sykehus på Askøy i totalentreprise.

Meland Sjukeheim

Meland sjukeheim ligger på Frekhaug senter. Tilbygget er en utvidelse av sengeposten med bl.a. 11 nye boenheter.

Spesialpedagogisk Senter på Os

Totalentreprise for et spesialpedagogisk senter på ca 1100 m2, totalentreprise i arkitektkonkurranse vunnet med tegninger utarbeidet av J H Nævdal Byggs arkitekt.

Domkirkehjemmet

Krevende tilbygg og ombygging på 1650 m2 av et privateid sykehjem i Bergen sentrum mens det er i drift.

Omsorgsboliger på Manger, Radøy

Omsorgsboliger på Manger for Radøy Kommune skal stå ferdig ved slutten av 2011. 

 

Prosjektet er tegnet av J H Nævdal Bygg.

Psykiatriboliger Florvåg, Askøy

Nytt bofellesskap på ca 700 m2 til 7 psykiatriske langtidspasienter i Florvåg.

Johan Berentsensvei Bofellesskap, tilbygg

Totalentreprise i 2009-10. På grunn av setningsskader måtte halvparten av det gamle bygget rives, ny fundamentering etableres og bygget gjenoppføres med to etasjer i stedet for tidligere løsning med ett plan.

Skogedalsvegen Omsorgsboliger

Omsorgsboliger for Fjell Kommune, overlevert november 2011.

Flere helse- og omsorgsbygg

Misjonsheimen Ask Aldershjem, ombygging og nybygg 

Domkirkens Alders- og Sykehjem -  ombygging

Omsorgsboliger Kuventræ, Alders- og Sykehjem Granvin

Arego CMS