J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Historie 1884-1919

I 1864 rodde en tenåring fra Lindås, Johannes Haldorsen Nævdal, født i 1846 til byen for å få seg arbeid. Han tok landkjenning i Sandviken, der var det bygging av sjøboder og behov for folk, med innlosjering på byggeplassen.

 

Noe særlig mer vet vi ikke før han dukker opp på Ole Bulls praktfulle Lysøen, oppført i 1872–73. Av Stephan Tchudi Madsen er han tillagt rollen som byggmester for Lysøen, sannsynligvis en slags formann for tømrerne og snekkerne.

 

Det vi regner for å være starten på dagens J H Nævdal Bygg AS, var da han i 1884 fikk innvilget borgerbrev og tillatelse til å drive byggmesterforretning i Bergen, men han har tydeligvis drevet byggevirksomhet før dette.

 

I perioden frem mot århundreskiftet satset Johannes Haldorsen Nævdal sterkt når det gjaldt tomtekjøp og utbygging i egen regi. Allerede i 1887 hadde han bygget Øisteinsgate 10, der han selv flyttet inn. Omtrent samtidig bygde han et par leiegårder i Rosenberghaven (antagelig senere Rosenbergsgaten) og litt senere Øisteins gate 12.

 

Etter først å ha bygget bygårder på nedsiden i Øisteins gate kjøpte han i 1890 den store tomten nord for Johanneskirken (som da måha vært underbygging), det såkalte Sydneskvartalet. Det var et stort prestisjeprosjekt, visstnok inspirert av Victoria Terrasse i Oslo. Dette var et krevende og svært prosjekt med opparbeiding av rampen i Øisteins gate og en dominerende, lang fasade mot byen på bortimot hundre meter. Schak Bull, en av tidens beste, var arkitekt. Hvis man ser nøye etter, vil man se at fasadene mot Johanneskirken er de opprinnelige og påkostede, tegnet av Schak Bull. Fasadene lenger borte, i Øisteins gate 3, bygd rett etter krakket, er derimot forenklet, ettersom kostnadene ble barbert.

 

Noen år før århundreskiftet kjøpte han tomteområder i Sandviken. Rimelige boliger for vanlige folk var kommunens betingelser for dette området. Bygningene i gateløpene i området Kirkegaten, Sandviksveien og Søndre Allmenningen er for det aller meste bygget av JHN i egenregi. Mye ble solgt raskt, men mange eiendommer ble også eiet og leiet ut i mange år. Han rakk å bygge og selge en del før krakket, så var det litt opphold før resten gikk.

 

I 1899, så vidt godt i gang i Sandviken, kjøpte han gårdene Solheimsbakken og Kronviken, fra sjøen og langt opp på Løvstakken. Det var et svært område hvor gatene i området Bøhmergaten/Bøhmerbakken, Furubakken, Granbakken og Søndre og Nordre Skogvei opptil Løvstakkveien ble regulert og etter hvert bebygget med mye av dagens gamle trehusbebyggelse i området. Arkitekter sies det ikke noe om. En del av husenesom ble bygget i Solheimsviken ble tegnet og til dels bygget av hans sønn Johannes, som etter hvert overtok bedriften.

Arego CMS