J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Historie 1920-1970

I 1919 flyttet J H Nævdal A/S inn i nye lokaler i Sverres Gate, med eget snekkerverksted. Samtidig var det generasjonsskifte, da sønnen Johannes tok over driften. Det var da slutt på de store utbyggingene i egen regi.

 

Det fremste referanseprosjektet i denne perioden var uten tvil gjenoppbyggingen av Håkonshallen, som var blitt sterkt skadet i eksplosjonen på Vågen i 1944. Hele taket ble bygget opp på ny, med plassbygde takstoler i store dimensjoner. I tillegg var det betydelige innvendige tømrerarbeider.

 

På 60-tallet gikk det mot nytt generasjonsskifte, da snekkermester Johannes Nævdal tok over snekkeriet og hans yngre bror Harald ble tømrer, med svennebrev fra restaureringen av Kaupanger Stavkirke (se bilde), og senere byggmester med ansvar for tømrerforretningen.

Arego CMS