J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Historie 1970-1999

I denne perioden ble J H Nævdal A/S drevet av brødrene Johannes og Harald, henholdsvis snekkermester og byggmester. I 1980 flyttet firmaet fra de trange lokalene i Sverres Gate til Bjørnsons Gate like utenfor Danmarks Plass. 

 

Av spesielt interessante bygg fra 70- og 80-tallet kan nevnes tømrerarbeider ved Fleslands nye terminal og Statoils nybygg på Sandsli.

 

Ved krisen rundt 1990 ble driften kuttet ned til et minimum, og firmaet måtte finne oppdrag utenfor det vante markedet. Dermed ble to cruiseskip innredet: Vistafjord  ved verft i Malta og under seiling i Middelhavet, og Sagafjord i Stillehavet med passasjerer om bord, og delvis ved verft i Malta og ...

 

Innredning ble levert til et hotell i London i skandinavisk stil, i dag Hilton Docklands. Snekkeriet kunne i samme periode vise til produksjon av faklene til OL i Lillehammer. Senere på 90-tallet ble et bygg for Nera prefabrikert på verkstedet og montert i utkanten av Tripoli i Libya.

 

Mester Yrkesbygg Bergen AS ble en annen viktig kilde til oppdrag både gjennom krisen og videre ut på 90- og 2000-tallet. Se J H Nævdal Yrkesbygg sine sider for mer om historien til dette firmaet.

 

Markedet begynte å ta seg opp i siste halvdelen av 90-tallet og det var spesielt ved rehabiliteringen av Vestre Sælemyr borettslag i 1995-97 at firmaet kunne bygge seg opp igjen. Her fikk 360 leiligheter nye fasader, innbygde altaner, m.m. Et annet stort prosjekt var tømrer- og innredningsarbeider ved et sykehjem i Odinsvei.

 

Da det nærmet seg nytt generasjonsskifte på snekkeriet ble det besluttet å dele firmaet i to. J H Nævdal Snekkeri med Johannes Nævdal og datteren Jannicke, ble værende i Bjørnsons Gate, mens Harald Nævdal kjøpte tomt og bygget kontor og lager for J H Nævdal Bygg i Godvik. Samtidig ble J H Nævdal Prosjekt AS etablert for å kjøpe og utvikle tomter for boligformål.

Arego CMS