J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Historie J H Nævdal Yrkesbygg AS

Mester Yrkesbygg Bergen AS ble startet i 1988 som et felles prosjekt for 5 byggmesterbedrifter i Bergen. Det var midt i krisen i byggebransjen, og målet var i første omgang mindre og mellomstore oppdrag innenfor totalentreprisemarkedet. Filosofien var at med kostnadsstrukturen og fagkunnskapen i håndverksbedriftene ville man ha en del konkurransefortrinn i forhold til de større entreprenørene som tradisjonelt har dominert totalentrepriseoppdragene.

 

I det vanskelige markedet på begynnelsen av 90-tallet viste satsingen seg å ha livets rett. Eierbedriftene fikk hardt tiltrengte byggeoppdrag og fornøyde byggherrer førte til gode kunderelasjoner og en synlig plass i markedet. MYB var godt etablert med gode resultater og vellykket gjennomføring av mange og til dels store og kompliserte prosjekter.

 

Etter hvert valgte de fleste eierbedriftene å gå ut av samarbeidet for å konsentrere virksomheten om tradisjonell byggmestervirksomhet. J H Nævdal Bygg har hele tiden definert hoved- og totalentrepriser som en naturlig del av bedriftens satsing og ble fra 2000 eneste eierbedrift i MYB. Samtidig kunne MYB fullt ut trekke på det solide fagmiljøet vi har i samlokaliseringen og til dels felles administrasjon med J H Nævdal Bygg AS.

 

I januar 2011 endret firmaet navn til J H Nævdal Yrkesbygg AS.

Arego CMS