J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Lindås Idretts- og Kulturpark

Sunday 20.March 2011

Flerbrukshall på Lindås med innvendig areal over 3200 m2, bygget i totalentreprise med innebygget arkitektkonkurranse. Overlevert januar 2012.

Vigdartun - Flerbrukshall og skole i Sveio

Vigdartun er en flerbrukshall med arealer til bowling og miniatyrskytebane, bibliotek, auditorium, ungdomsskole og golfgymnas, utført i totalentreprise. Areal inkl skoledel er 5050 m2.

Skjold volleyballhall

Totalentreprise for prosjektering og bygging av ny volleyballhall i tilknytning til Skjold skole.

Askøy Forum, flerbrukshall på Ravnanger

Med 5500 m2 var den Norges største flerbrukshall da den stod ferdig i 2004, med bl.a. 3 handballbaner. Bærekonstruksjoner i limtre, yttervegger utført med Paroc elementer. 

Meland Aktiv

Flerbrukshall på 3300 m2 med klubblokaler ferdig i 2005. Inkluderer også 5 omsorgsleiligheter disponert av Meland Kommune. 

Strusshamn Kirke - Tilbygg

Tilbygg til eksisterende kirkebygg i Strusshamn som innholder kontorer for kirkens administrasjon og nye menighetssaler. Arkitekt for prosjektet var Tveit Arkitektkontor AS

Austevollhallen

Flerbrukshall på 2792 m2 inkl. innendørs 60m sprintbane, squash og 2 bowlingbaner, ferdigstilt i 2005.

Tysneshallen

Flerbrukshall på 2400 m2 med bibliotek, musikkrom, styrketrening/spinning og bowling, bygget i 2003-04.


Nygårdslien Skole Volleyballhall

Volleyballhall med garderobedel, bygget i tilknytning til Nygårdslien Barneskole ferdig i 2003.

Flere Idretts- og Kulturhus

2003-04 Krokeide Volleyballhall

Åsanehallen

Osterøyhallen

Austrheimhallen

Kombinert Idrettshall og forsamlingssal ved Bibelskolen på Bildøy

Gymbygg ved Træet Skole

Gymbygg ved Søråshøgda Skole

Kirkegårdshus Loddefjord

Kirkegårdshus Åsane

Hestestall Hardanger Folkehøgskole

Arego CMS