J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Konsern

 

J H Nævdal Bygg er et moderne byggefirma

med ca 80 faglærte tømrere og lærlinger,
basert i Godvik i Bergen. Firmaet påtar
seg alle typer tømreroppdrag fra
ominnredninger, ombygginger og
reparasjoner til store nybygg innenfor
både privat og offentlig sektor, og har
vært blant de ledende i Bergen siden 1884.

 

J H Nævdal Yrkesbygg (tidligere Mester
Yrkesbygg Bergen) ble startet i 1989 som et
samarbeid mellom flere lokale byggefirmaer for å selge og utvikle bygg for næringslivet og det offentlige i totalentrepriser. Siden 2004 eies firmaet 100% av J H Nævdal Bygg, som normalt utfører tømrerarbeidene og daglig administrasjon av byggeplassene.

 

J H Nævdal Stålbygg (tidligere AMT Askøy Montasje Team) ble etablert i 1994 og leverer stålhaller, stålplatetak og stålfasader som hoved- eller underentreprenør. Siden 2011 eies firmaet 100% av J H Nævdal Bygg, som også er en viktig kunde for firmaet.

 

J H Nævdal Prosjekt kjøper og utvikler tomteområder, og selger boligene. Søsterselskapet J H Nævdal Bygg utfører tømrerarbeidene og daglig administrasjon av byggeplassene.

 

Konsernet har vært eid og styrt av Johannes Haldorsen Nævdal og hans etterkommere siden 1884, men de siste årene har også enkelte andre ansatte kommet inn blant eierne.

 

Gruppen har et solid økonomisk fundament. Konsernomsetning i 2013-18 har ligget fra kr 200 mil til kr 270 mill.

 

Organisasjonsnumre:

952971352 J H Nævdal Bygg AS

979555350 J H Nævdal Prosjekt AS

947996886 J H Nævdal Yrkesbygg AS

970982043 J H Nævdal Stålbygg AS

 

Merk at J H Nævdal Snekkeri skilte lag fra J H Nævdal Bygg i 1998 og er ikke del av konsernet.

 

Arego CMS