J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Nedre Siljustøl

På Nedre Siljustøl bygger vi 189 boliger for Webu i totalentreprise, fordelt på 4 byggetrinn. Ved inngangen av 2023 er omtrent halvparten av boligene overlevert.

Les mer her.

Arego CMS