J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Totalentrepriser Næringsbygg

Ved siden av eksterne kunder har også J H Nævdal Bygg utført tømrerarbeider og byggeplassledelse for datterselskapet J H Nævdal Yrkesbygg, som leverer nøkkelferdige bygg i totalentreprise. Se derfor også Yrkesbyggs referanseliste.

Biobygget, Marineholmen

Tømrerarbeider ved nytt laboratoriebygg på ca 10.000 m2 i 2008-09.

Miljøbygget, Marineholmen

Tømrerarbeider ved et multifunksjonsbygg på 14.000 m2 ved siden av VilVite, med bl.a. en barnehage.

Sandslimarka 35, tilbygg av næringsbygg

På vegne av LAB har vi for Reinertsen bygget nytt tilbygg med kontorrer og kantine.

Thon Hotel Sandven

Thon Hotel Sandven ble utvidet i to trinn med LAB som totalentreprenør. Tømrerarbeidet ble utført av J H Nævdal Bygg AS.

Arego CMS