J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Biobygget, Marineholmen

Entreprise  Tømrer
Sted  Marineholmen, Bergen
Kunde  Høyteknologisenteret og UiB
Byggeår  2008-09
Verdi  ca kr 30 mill + mva
Areal  9.809 m2

 

Tømrerarbeider ved nytt bygg på Marineholmen for bl.a. universitetets Institutt for Biologi. Andre leietakere inkluderer Uni Research og De Naturhistoriske Samlinger.

 

Byggherrer var Høyteknologisenteret AS (Rieber m.fl.) og Universitet i Bergen.

Prosjektet inkluderte ca 12.000 m2 ytter- og innervegger.

Vi monterte også fasadetegl (type Ivarsson Tonality) og ca 400 vinduer.

 

Se for øvrig http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=45291.

 

Arego CMS