J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Totalentrepriser offentlige bygg

Ved siden av eksterne kunder har også J H Nævdal Bygg utført tømrerarbeider og byggeplassledelse for datterselskapet J H Nævdal Yrkesbygg, som leverer nøkkelferdige bygg i totalentreprise. Se derfor også Yrkesbyggs referanseliste.

Helleren - AdO Arena og Amalie Skram vgs

J H Nævdal Bygg stod for innvendige arbeider på det nye signalbygget ved Store Lungegårdsvann med AdO Arena og Amalie Skram videregående skole. Oppdraget inkluderer bl.a. gulvarbeider, maling, glassvegger og innredninger til både bassenger, skole, idrettshall og storkjøkken, ved siden av tømrerarbeider.

Fyllingsdalen Sykehjem

Nytt sykehjem på 16.800 m2 med 96 korttidssykehjemsplasser og 33 plasser i kompetansesenteret for demensomsorg.

Sandviken Sykehus

Nytt bygg for unge schizofrene ved Sandviken Sykehus. Bygget er 2500 kvadratmeter og har 16 døgnplassar med både åpen og lukket post. Det er også en gymsal i bygget som hele Sandviken Sykehus kan bruke. Bygget er en del av planen om å samle all voksenpsykiatrien på Sandviken.

 

Ulset Sykehjem

Tømrerarbeider i 2007-08 ved nytt sykehjem i Åsane på 5600 m2.

UiB Studentsenteret

Tømrer og innredningsarbeider på nytt Studentsenter i Bergen på 11500 m2.

Biskopshavn Bosenter

Hovedentreprise arkitektfag for BBB

Baskethall Hop Oppveksttun

Den gamle gymnastikksalen på Hop Oppveksttun ble revet og erstattet med en moderne basketballhall. Vår entreprise inkluderte arkitektfagene.

Hop Oppveksttun

Først 1635 m2 nybygg for å utvide skolen, deretter 2000 m2 ombygging i gammelt bygg for å modernisere, alt mens skolen var i drift og som hovedentreprise bygningsmessige fag. Total verdi kr 20,5 mill i 2003-05.

Ask Bo- og Omsorgssenter, tilbygg og ombygging

Den gamle hovedbygningen fra 1923 fikk de øverste etasjene revet og de nederste bygget om, og et nytt tilbygg på 2830 m2 kom opp, med arealer for servicefunksjoner, sykehjem og teknisk rom.

Odinsvei Bosenter

Tømrer- og innredningsarbeidene på kombinert institusjonsbygg med 35 serviceboliger, 30 sykehjemsplasser, akuttplasser og personalrom med areal ca. 5.500 m2. Byggherre var Bergen Kommune.

Arego CMS