J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Ask Bo- og Omsorgssenter, tilbygg og ombygging

Entreprise  Hovedentreprise arkitektfag
Sted  Askøy
Kunde  Askøy Kommune
Byggeår  2006-07
Verdi  kr 9,7 mill + mva
Areal  2830 m2 ekskl ombygging

 

Nytt tilbygg på 2830 m2 som inneholder dagsenter, kantine, fysioterapi, lege, hår- og fotpleie, m.m. i 1.etasje; sykehjemsavdeling for 22 beboere i 2. og 3. etasje; og loft med teknisk rom i 4.etasje.

 

I tillegg ble det gamle hovedbygget gjenoppbygget som et mellombygg med diverse fellesrom og servicefunksjoner, etter at tak og to etasjer av det gamle hovedbygget fra 1923 ble revet og kjeller og 1.etasje ble bygget om. 

 

Taket er bygget dels med takstoler og dels med taksperrer, og ytterveggen kledd med trepanel og Steniplater.

Arego CMS