J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Hop Oppveksttun

Entreprise  To hovedentrepriser
Sted  Hop, Bergen
Kunde  Bergen Kommune
Byggeår  2003-04 og 2004-05
Verdi  totalt ca 20,5 mill + mva
Areal  1635 m2 nybygg +
 ca 2000 m2 ombygget 

 

Ungdomsskolen var bygget i 1958 og hadde behov for utvidet kapasitet samt modernisering. J H Nævdal Bygg AS vant konkurransen først om nytt tilbygg, deretter ombyggingen i eksisterende bygg når tilbygget ble tatt i bruk. 

 

 

Begge konkurransene var åpne anbud for hovedentreprise bygningsmessige fag. Som del av ombyggingsprosjektet ble også Kloppedalen Barnehage flyttet inn i bygningsmassen, som da ble omdøpt til et Oppveksttun.

 

Skolen var i drift i hele byggetiden under begge prosjekter.

 

I 2011-12 har vi en ny hovedentreprise bygningsmessige fag på oppveksttunet, for en basketballbane som skal erstatte dagens gymsal. Verdi og areal for denne er ikke regnet med ennå, men detaljer finnes under nye prosjekter i meny til venstre.

Arego CMS