J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Sandviken Sykehus

Entreprise  Tømrer m/diverse
Sted  Sandviken, Bergen
Kunde  Helse Bergen
Byggeår  2011-12 
Verdi  kr 14 mill + mva 
Areal  2500 m2 

 

 

Nytt bygg for unge schizofrene ved Sandviken Sykehus. Bygget er 2500 kvadratmeter og har 16 døgnplassar med både åpen og lukket post. Det er også en gymsal i bygget som hele Sandviken Sykehus kan bruke. Bygget er en del av planen om å samle all voksenpsykiatrien på Sandviken.

 

Arego CMS