J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Håkonshallen - rehabilitering av tak

I løpet av sommer og høst 2013 rehabiliterte vi taket på Håkonshallen, som vi selv bygget opp i 1957-61 etter at det var ødelagt i eksplosjonen på Vågen i 1944.

Muséplass 1 - Rehabilitering og ombygging

Muséplass 1 ble bygget i 1881 som villa for C.G Sundt. Hovedformålet med ombyggingen var å tilrettelegge Museplass 1 bedre med hensyn til universell utforming og bedre tilrettelegge huset for dagens bruk. Flere deler av den bærende strukturen måtte styrkes, og blant annet måtte hele taket rives og bygges på ny, med unntak av de gamle bjelkene som fortsatt var i god stand. I den forbindelse måtte hele bygget kles inn med et tak-over-tak.

Alrekstad skole

Bygningsmassen som utgjør Alrekstad skole består av to skolebygg oppført i ca. 1780 og 1880. Prosjektet omfattet fullstendig antikvarisk rehabilitering og oppgradering både utvendig og innvendig inkludert nye tekniske anlegg.

Gamlehaugen - Restaurering av Tårnet

Høsten og vinteren 2012 rehabiliterte vi tårnet på den kongelige eiendommen Gamlehaugen på oppdrag fra Statsbygg. 

Kystkultursenteret (Sandviksboder)

Rehabilitering av verneverdig bygg i Sandviken fra 16- og 1700-tallet. Lafting, teljing, oppjekking, bolverk etc.

Schøtstuene, ombygging og renovering

To oppdrag med rehabilitering og ombygging på Schøtstuene på Bryggen - en innvendig og en utvendig.

Arego CMS