J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Alrekstad skole

Entreprise  Generalentreprise
Sted  Årstad
Kunde  Bergen kommune
Byggeår  2014-15
Verdi  kr 20,8 mill
Areal  

 

 

Bygningsmassen som utgjør Alrekstad skole består av to skolebygg oppført i ca. 1780 og 1880. De to byggene er benevnt som annekset og hovedbygget. Bygningene har høy antikvarisk verdi. I tillegg består eiendommen av en gammel garasje av ukjent alder (kalt vognskjulet) samt et skur.


Skolens bygningsmasse var forholdsvis godt vedlikeholdt, men på grunn av bygningenes anselige alder hadde bygningene et omfattende rehabiliterings- og oppgraderingsbehov. Prosjektet omfattet fullstendig antikvarisk rehabilitering og oppgradering både utvendig og innvendig inkludert nye tekniske anlegg.

 

Antikvarisk rehabilitering betyr at bygningen blir forsøkt rekonstruert til dens opprinnelige tilstand. På Alrekstad betyr det bla. at hvert enkelt vindu i annekset ikke ble skiftet, men restaurert. De opprinnelige vinduene i hovedbygget har ikke originale vinduer, da disse ble skiftet på 70 tallet. I hovedbygget ble det derfor satt inn stilkopivinduer som er nærmest identiske med de originale.

Arego CMS