J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Håkonshallen - rehabilitering av tak

Entreprise Generalentreprise
Sted Bergenhus 
Kunde Statsbygg 
Byggeår 2013 
Verdi ca 12 mill + mva 
Areal ca 1000 m2 

 

I 2013 rehabiliterte vi taket på Håkonshallen. Arbeidene inkluderer etterisolering og utskifting av kobbertekkingen, en del rehabilitering av murvegger, samt noe elektrikerarbeider. 

 

Håkonshallen er en middelaldersk steinhall i Bergen. Den ble først oppført som kongelig residens og festhall under Håkon Håkonssons styre av Norge (1217–1263). Taket ble ødelagt i eksplosjonen på Vågen i 1944, men J.H. Nævdal A/S fikk jobben med rehabilitering 1957-61. De gamle bildene på denne siden stammer fra disse arbeidene, og kommer fra snekkermester Johannes Nævdal.

 

På grunn av fredningen av Håkonshallen og Bergenhus for øvrig må stillaset settes opp uten innfesting verken til bygget eller bakken, og laster fra kran og stillas må fordeles for ikke å skade grunnen.

Arego CMS