J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Muséplass 1 - Rehabilitering og ombygging

Entreprise Bygningsmessig
Sted Bergen 
Kunde Universitetet i Bergen 
Byggeår 2011-12 
Verdi ca kr 22 mill + mva 
Areal  

 

 

Muséplass 1 ble bygget i 1881 som villa for C.G Sundt. Huset ble i tråd med samtidens arkitekturidealer utformet etter klassiske forbilder, i en retning som beskrives som fransk nyrennesanse. I 1933 ble det bygget om for Norges Handelshøyskole, som brukte det til 1968 da Universitetet i Bergen tok over.

 

Bygget brukes av administrasjonen og ledelsen ved UiB. Hovedformålet med ombyggingen var å tilrettelegge Museplass 1 bedre med hensyn til universell utforming og bedre tilrettelegge huset for dagens bruk. Det ble foretatt en generell bygningsteknisk opprusting av bygningsdeler samt en klimamessig oppgradering der dette er hensiktsmessig.

 

Flere deler av den bærende strukturen måtte styrkes, og blant annet måtte hele taket rives og bygges på ny, med unntak av de gamle bjelkene som fortsatt var i god stand. I den forbindelse måtte hele bygget kles inn med et tak-over-tak.

 

Bergens Tidende skrev i sin artikkel om ombyggingen:

Nye bygningselement er gjort tydelege, med form og materialbruk av i dag. I nye golv og ny møblering er det først og fremst brukt eik. – På den måten har vi halde oss på eit kvalitetsnivå som svarar til den originale standarden, seier arkitekten.

Ho seier at handverkarane har bidrege med stor kreativitet og konstruktive løysingar undervegs i denne renoveringa.

- Dei har vore utruleg dyktige, her har det blitt utført mykje skreddarsaum, seier ho.

Arego CMS