J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Fleischer Hotell, ombygginger og reparasjoner etter brann

Entreprise  
Sted Voss
Kunde  
Byggeår 2008-09 
Verdi kr 6,0 mill + mva
Areal  

 

I september 2008 ble Fleischer's Hotell på Voss sterkt skadet i brann. Vi fornyet overflater og noen bærende konstruksjoner.

Arego CMS