J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Fyllingsdalen og Laksevåg VGS, ombygginger

Entreprise  Hovedentreprise arkitekt
Sted  Bergen
Kunde  Hordaland Fylkeskommune
Byggeår  2008-09
Verdi  kr 5,2 mill + mva
Areal  

 

Vi utførte ombyggingsarbeider på 3 skolebygg i én entreprise, to bygg ved Laksevåg VGS og ett ved Fyllingsdalen VGS. Arbeidet var tegnet og beskrevet av arkitekt Vaardal Lunde v. Jorunn Nygaard

 

Prosjektet omfattet riving av eksisterende innervegger og innredning og ny oppbygging med tømmerarbeider pluss maler og gulvlegger arbeider.

 

I løpet av prosessen dukket det opp diverse utfordringer og endringer som følge av at bygningene ikke stemte med grunnlaget. Det ble også avdekket og fjernet asbest som ikke var forventet.

Arego CMS