J.H.Nævdal Yrkesbygg
J.H.Nævdal Stålbygg
J.H.Nævdal Prosjekt

Unilabs Røntgen Bergen

Etablering av nytt røntgensenter i Xhibition senter Bergen.

 

Vi var underentreprenør for Siemens Healthcare.  v. Odd Norberg

 

Ombygging av lokaler i 4 etg

Riving av eksisterende innredning   (Era restaurant)

Komplett rydding til betongkonstruksjon.

Oppbygging av nye kontor og behandlingsrom.

Levering av spesialløsninger i forbindelse med vektfordeling på dekke.

Statikk kontrollert og godkjent av NODE rådgivende ingeniører AS.

Levering og montering av fast innredning, dører + lås&beslag.

 

Ombygging av lokaler i 3,5 etg til garderober.

Riving og rydding. Oppbygging av garderober + våtrom.

 

Ombygging av lokaler i 3 etg. til kontorer

Oppbygging av nye kontorer i eksisterende utleie lokale.

Flytting / ombygging av glassvegg.

 

Ombygging av lokaler i 1 etg. til spesialrom for 2 stk. MR undersøkelsesrom.

Riving og rydding av eksisterende innredning (bossrom)

Betongsaging av åpninger og oppbygging av nytt betonggulv.

Ombygging av fasade inkl mindre tilbygg og fasadekledning med granitt.

Inndeling av nye kontorer og behandlingsrom.

Opprettet ny rømningsvei inkl. ombygging av glassvegg

 

Underentreprenører:

Kjerneboring og betongarbeider - Stoltz

Malerarbeid  - Maler & Gulvgruppen AS

Gulvlegger - Kronheim

Glassmester - Hole Glass

Lås & beslag - Hole Lås

Arego CMS